Aktualności

Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca

11 grudnia 2013 roku, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku została podpisana umowa w sprawie dofinansowania, ze środków UE, projektu „Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca”. Kwota dofinansowania – ponad 200 tysięcy złotych.

Projekt, o ogólnej wartości około 300 tysięcy złotych, dotyczy rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, między innymi poprzez zakup pojemników oraz kontenerów.

Sygnatariuszami porozumienia byli: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marek Kośmider - Burmistrz Sierpca, Zbigniew Leszczyński – Z-ca Burmistrza Sierpca i Katarzyna Joniak – Skarbnik Miejski.

Projekt w fazę realizacji wszedł w I kwartale 2014 roku

Rozstrzygnięto przetargi na:

  1. Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów u źródła w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca” za kwotę: 67 650,00 zł

Został zakupiony kontener o pojemności ok. 48 m³ do organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem: pojemnikami wewnętrznymi m. in. na świetlówki, akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki.

  1. Zakup i dostawę wyposażenia do selektywnej zbiórki odpadów u źródła w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca” na kwotę 138 744,00 zł

W ramach tego postępowania miasto Sierpc wzbogaciło się o kolejne 123 pojemniki
(na papier, szkło i plastik) do selektywnej zbiórki odpadów
powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca.

Ponadto zlecono wykonanie strony internetowej projektu www.selektywna.sierpc.pl na kwotę
2 400,00 zł.

W II kwartale 2014 zostały zawarte następujące umowy na:

  1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń z młodzieżą i dziećmi w sierpeckich szkołach i przedszkolach oraz jest przeprowadzana kampania w mediach lokalnych na kwotę 5 000,00 zł.
  2. Zostało zlecone wykonanie naklejek z informacją o współfinansowaniu projektu z środków EFRR oraz opracowanie i umieszczenie tablic informacyjnej i pamiątkowej projektu za kwotę 1 476,00 zł.
  3. Zlecono zakup wraz z dostawą worków do selektywnej zbiórki na kwotę 18 450,00 zł.
  4. Zakup wraz z dostawą wagi do PSZOK na kwotę 8 799,42 zł.
  5. Instalacja monitoringu na PSZOK na kwotę 3 505,50 zł.
Selektywna Sierpc